Kontakt oss:

Eline Medbøe

90202547

relove@gmail.com

Om oss

RELOVE er en frivillig organisasjon som har som formål å spre kunnskap om kreativt gjenbruk, redesign og omsøm av klær og tekstiler til alle aldersgrupper.

Vi mottar støtte fra Bufdir for å tilby kurs og aktiviteter for barn og unge i bydel Bjerke og bydel Gamle Oslo. Kursene i bydel Bjerke gjør vi i samarbeid med Nysirkus Bjerke. I bydel Gamle Oslo samarbeider vi med Circular Ways. Vi mottar støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for å tilby faste kurs på Holmlia og Majorstua. Våre kurs og workshops ledes av profesjonelle kursholdere og frivillige.

 

Organisasjonen ble stiftet i 2015 på initiativ fra tekstilkunstner Eline Medbøe som hadde holdt sy- og redesign kurs for unge jenter på Årvoll Gård siden 2013. Organisasjonen består av medlemmer som er opptatt av bærekraft og miljø og som ønsker å lære videre søm- og håndarbeidsteknikker. 

Please reload

Hvem er vi?

Please reload

Våre samarbeidspartnere

Kompass & Co

RELOVE har samarbeidet med Kompass & Co siden 2014. Kompass & Co har deltatt med miljøarbeidere, frivillige og ungdommer som har fått arbeidstrening og opplæring gjennom RELOVEs prosjekter. Kompass & Co er et kooperativ bestående av grønne og sosiale entreprenører. De gjør alt fra dyrking av grønne rom og takhager til streetfood, cafèdrift og redesign. Gjennom deres prosjekter får ungdommer en mestringsarena og arbeidstrening.

http://kompassogco.no

MUV – Kreativt gjenbrukssenter
MUV er Mulighetenes verksted - hvor barn kan erfare at verdiløst avfall kan forvandles til noe vakkert i en meningsfull prosess. MUV samler inn gjenbruksmaterialer og inspirerer barnehager til å jobbe med gjenbruksmaterialer. De har gitt oss materialer til kurset ”Fra søppel til gull!” og vil bidra i et familiearrangement vi planlegger på Kulturhuset Veitvet i januar 2018.

 

Nabo Oslo
Nabo Oslo skaper møteplasser kunnskapsdeling og legger til rette for at mennesker som bor i nærmiljøene kan gi hverandre et løft. De driver et prosjekt på Veitvet hvor kvinner med innvandrerbakgrunn får arbeidstrening og utvikler sy-produkter i samarbeid med NAV. Nabo Oslo og RELOVE har inngått en samarbeidsavtale om Kompetanseutveksling.

Miljøagentene Veitvet

Miljøagentene er barnas egenmiljøvernorganisasjon som hjelper oss å samle inn materialer til våre kurs og vi samarbeider om felles aktiviteter.

Nysirkus Bjerke

Våre sy- og redesignkurs på Kulturhuset Veitvet er en del av Nysirkus Bjerkes backstagekurs. Vi har et nært samarbeid og deltagerne på kursene deltar i å sy kostymer til mange av aktivitetene på Nysirkus.

http://www.nysirkusbjerke.com/

Bydel Bjerke
RELOVE samarbeider med Bydel Bjerke om å avholde kurs og delta på arrangementer i Bydelen.

 

Kulturhuset Veitvet
Fra 2016 innledet RELOVE et nært samarbeid med Kulturhuset Veitvet hvor vi får låne kurslokaler,
systua på kulturhuset og samarbeider om arrangementer, rekrutering og synliggjøring av prosjektet på
Veitvet.

 

Deichmanske Bibliotek Bjerke

Vi samarbeider med biblioteket om å avholde sy- og redesignaktiviteter annen hver søndag.

 

Årvoll Gård
RELOVE leier lager på gården og deltar med visninger og verksteder for barn i forbindelse med gårdens faste arrangementer: Sommer på Årvoll Gård, Jul på Årvoll Gård og Vinter på Årvoll Gård. Vi har også et godt samarbeid med det frivillige miljøet på gården som Bjerke Husflidslag og Kvinnegruppen.